Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski.
Teksty specjalistyczne i popularne. Tłumaczenia pisemne i ustne.
?>